Výhody ETF

Výhody indexových fondov – ETF

Dnes už nie sú pochybnosti, že v prípade dlhodobého investičného horizontu majú indexové fondy ETF tie správne predpoklady investorom zarobiť výnos. Pasívne investovanie má oproti aktívne riadeným podielovým fondom, ktoré ponúkajú najmä banky nasledujúce výhody:

Extrémne nízke poplatky za správu

Bežne odplata za správu indexových fondov ETF nepresiahne 0,5% ročne. V porovnaní s klasickými podielovými fondmi, kde sa priebežný poplatok vie vyšplhať aj nad úroveň 2%, sú práve ETF niekoľkonásobne lacnejšie.

Široká diverzifikácia

ETF sú košom veľkého počtu akcií, dlhopisov alebo iných aktív. Ak napríklad nakúpite ETF, ktorý kopíruje index S&P 500, tak svoju investíciu rozdeľujete do viac ako 500 akcií najväčších akciových spoločností amerického trhu. Spolupodieľate sa teda na ich výnose a aj bez toho, aby ste vlastnili obrovský majetok. Nakúpiť podiel v ETF fonde je možné už od 50USD napríklad cez iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Likvidita

Aktíva obchodované na burze sa vo všeobecnosti vyznačujú dobrou dostupnosťou. Na regulovanom trhu sa stretáva masívna ponuka a dopyt, preto je nákup alebo predaj ETF finančných nástrojov záležitosťou minút, maximálne hodín. Pri podielových fondov to zvyčajne trvá až pár dní.

Daň

Ak držíte cenné papiere obchodované na burze (v tomto prípade ETF) aspoň 1 rok, výnosy z nich sú od dane oslobodené. V prípade investovania v aktívne spravovaných podielových fondoch, ktorých podiely nie sú obchodované na burze, platíte zrážkovú daň z kapitálových výnosov (aktuálna sadzba 19%) alebo výnos uvádzate v daňovom priznaní.

Poplatky /vstupné, výstupné/

Pri podielových fondoch radovo od 1 do 3% pri ETF sú 0%, čiže pri nákupe či predaji naplatíte žiadny poplatok.

Čo sa týka životných poistiek tie už dlhodobejšie nedosahujú také výnosy ako iné finančné nástroje a produkty a ako pravdepodobne mnohí z Vás vedia ak by ste životné poistenie vypovedali, zrušili do 7 rokov od založenia nedostane spať ani len tie finančné prostriedky ktoré ste reálne vložili.

Investovať do ETF sa teda odporúča a ETF sú preto vhodnou voľbou na dôchodkové sporenie. Preto sa ETF často objavujú v dôchodkových investičných schémach s pravidelnou frekvenciou vkladov.